השקעות בקשת המאה

הזדמנות של פעם בחיים – חברת קשת המאה מגייסת השקעות בהיקף של 1,000,000,000 ₪. השקעה מתחילה 100,000₪ לתקופה של בין 5-10 שנים. בביטחון של 100% בגיבוי של נכסים בשווי כפול מהשקעה.

לכל השקעה יצורף הערכת שמאי מוסמך על ערך הנכס בצירוף נסח טאבו עדכני שירשם בו השם של המשקיעים והשם של חברת קשת. ובנוסף יירשם מישכון לטובת המשקיע על הנכס. בגין משכנתא מדרגה ראשונה.

מה זה משכנתא? משכנתא זה בעלות על הנכס.

משכנתא היא שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה

ההלוואה, כלומר, המשכנתא ניתנת על ידי בנק המתמחה בכך – בנק למשכנתאות, על ידי אגף מתמחה בבנק מסחרי או על ידי חברות פרטיות) כמו חברת קשת המאה), מקבל המשכנתא ממשכן את המקרקעין שהוא רוכש בכסף זה – רושם שיעבוד של הדירה בטאבו על שם נותן ההלוואה. אם מקבל המשכנתא אינו עומד בהחזר ההלוואה (לפי מועדי התשלום הנקובים), הבנק רשאי לקחת את המקרקעין הממושכנים ולמכור אותם באמצעות כינוס נכסים תמורת חלק משווים בלבד, בכסף זה מכוסה יתרת החוב, ואם נותרים עודפים הם מועברים ללווה.

דיוידנט של 3% בשנה יועבר ישיר לחשבון הבנק כל שלושה חודשים. בנוסף 10% מרווח החברה בסוף כל שנה יחולק ביחס להשקעה.

100% ביטחונות למשקיע ללא שם ספק…אין סיכון לא לקרן ולא לריבית.

לדוגמא: השקעה של 1,000,000₪ לשנה יועבר לחשבון הבנק שלכם 10,000 ₪ כל 4 חודשים ובסוף שנה יועבר 10% מרווח החברה, שלפי ממוצע של שנים קודמות יגדיל את הריבית לבערך 12%
לפי הערכה של המומחים בקשת כספכם יוכפל כל 5 עד 6 שנים.

לפי ניסיון של שנים קודמות קשת מכפילה את ערכה כל 4 שנים.

קשת המאה, השקעה סולידית וריבית קבועה

  • דיוידנט שנתית קבועה החל מ- 3%
  • מנגנון ביטחון ייחודי המגן על כספי המשקיע
  • הריבית משולמת כל ארבעה חודשים ישירות לחשבון הבנק של המשקיע
  • ללא דמי ניהול
  • אפשרות לפדיון מוקדם
להלוואה מיידית לבעלי נכסים השאירו פרטים:
*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. *ההלוואה כפופה לאישור חברת קשת המאה השקעות בע"מ ומותנית במתן ביטחונות להבטחת החזר מלוא ההלוואה. העמדת ההלוואה בכפוף לתנאי העסקה המותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה ובכפוף לתנאיה הסופיים ובהתאם לנתוני סיכון הלקוח *בכוונת החברה לקבל חיווי אשראי לגבי הלווה בעניין האם להעמיד את האשראי המבוקש. תקופת ההלוואה: 3 – 72 תשלומים, ריבית מקסימלית שנתית: 15% לדוגמה: הלוואה על סך 10,000 ₪ ל–12 חודשים בריבית 15% בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 10,831 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית. הלוואה חוץ בנקאית של קשת המאה מותאמת אישית עבורך. הלוואות לכל מטרה: הלוואה עד 1,000,000 ₪ ועד 72 תשלומים.