חוק הגנת השכר – מה זה?

חוק הגנת השכר הוא חוק חשוב מאד עבור שכירים במשק הישראלי. זהו חוק אשר מסדיר את התשלום לשכירים, בתחומים כמו מועד התשלום, אופן התשלום, הלנת שכר, פיצויים ועוד תחומים נלווים רבים. חוק הגנת השכר נועד להגן על העובד ועל זכויותיו, ולמעשה, העובד אף אינו יכול לוותר על הזכויות הללו, בפועל.
חוק הגנת השכר
חוק הגנת השכר כולל בתוכו מספר נושאים חשובים, ומסדיר אותם באופן ברור, כמו למשל:
אופן התשלום – החוק קובע כי ניתן לשלם לעובד את שכרו במזומן, בצ'ק, בהמחאת דואר או בהעברה בנקאית. בנוסף, השכר מגיע ישירות אל העובד, אלא אם כן ישנה הסכמה בכתב של העובד שהשכר יעבור לבן משפחה.
זמן התשלום – על פי החוק להגנת השכר, שכרו של העובד ישולם בסיומו של כל חודש עבודה (כלומר, שכר חודשי – ולא שבועי או שנתי). ישנם מספר פרטים בחוק אשר מסדירים סוגים שונים של תשלומים, תשלומים עם מקדמה או בלעדיה וכן הלאה. איחור של למעלה מ-9 ימים ממועד התשלום הקבוע בחוק, מזכה את העובדת בפיצויים בגין הלנת שכר.
פיצויים – החוק מסדיר באופן מדויק את גובה הפיצויים להם זכאי עובד ששכרו הולן, על פי תקופת ההלנה ואורכה. בנוסף, החוק מחייב את העובד לתבוע את הפיצויים הללו, וקובע כי הזכות לפיצויי הלנת שכר תתיישן כעבור שנה מתקופת ההלנה.
תשלומי קצבאות – כל אדם זכאי לקבל קצבת פרישה לאחר שפרש מעבודתו. הקצבה הזו ניתנת דרך המעסיק או דרך קופת גמל, והחוק קובע באופן מדויק את הזמן שבו צריכה הקצבה להינתן, ואת האופן שבו תינתן.
הלנת קצבאות – גם על הלנה של קצבאות, ולא רק של השכר עצמו, זכאי העובד לקבל פיצויים – באם לא שולמה הקצבה בזמנה. גם כאן, ישנה הגבלה של שנה להגשת התביעה לפיצויי הלנת קצבה.
ניכויים – החוק קובע אלו דברים רשאי המעסיק לנכות ממשכורתו של העובד, כמו למשל מזון, שתייה, דיור וכן הלאה. עם זאת, הניכויים הללו תלויים בהסכמת של העובד, ובסכומים המקובלים בשוק לנושאים אלה. גם חוב של העובד למעסיק יכול להיות מנוכה מן השכר בתנאים מסוימים, וכן ניכויי חובה על פי החוק. חשוב מאד להכיר את החוק הזה, ולוודא שאין ניכויים מן השכר שלא כחוק.
הסדר של השכר – על פי החוק, המעסיק חייב לתת לעובד תלוש משכורת. החוק גם מפרט את המידע שעל המעסיק לתת בתלוש המשכורת.

להלוואה מיידית השאירו פרטים: