להלוואה מיידית השאירו פרטים:
אי־עמידה בפירעון ההלוואה יחיוב הלווה בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הפרסום איננו מהווה הצעה למתן אשראי. ההלוואה כפופה לאישור קשת המאה תקופת ההלוואה: 3 – 72 תשלומים, ריבית מקסימלית שנתית: 15% לדוגמה: הלוואה על סך 10,000 ₪ ל–12 חודשים בריבית 15% בתום התקופה ישלם הלקוח סך הכל 10,831 ₪. דוגמת מודל זו מותאמת באופן אישי לכל לווה לפי שיקול דעתה של החברה. עלות ההלוואה עשויה להשתנות בכפוף לשינויים בריבית. הלוואה חוץ בנקאית של קשת המאה מותאמת אישית עבורך. הלוואות לכל מטרה: הלוואה עד 1,000,000 ₪ ועד 72 תשלומים.